Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

shape
shape

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Detaylar

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden KAYZER BALONCULUK TİCARET TURİZM A.Ş. (Buradan itibaren “KAPADOKYA BALLOONS” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na olarak, ONLINE REZERVASYON yoluyla işlenen kişisel verilere ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

 

KAPADOKYA BALLOONS tarafından MÜŞTERİLERİN, ad-soyad, e-mail adresi, ikamet ülkesi, telefon no, talep edilen uçuş tarihi, kişi sayısı, çocuk sayısı, müşterinin konakladığı otel bilgisi ve uçuşa ilişkin istek ve taleplere ilişkin bilgileri işlenmektedir.

          1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KAPADOKYA BALLOONS tarafından toplanan kişisel verileriniz rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

          2.Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar

 

KAPADOKYA BALLOONS tarafından toplanan kişisel verileriniz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır.

 

          3.Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda internet sitemiz üzerinden toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve ifası hukuki sebebine istinaden işlenmektedir.

 

          4.KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

 

  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. işlenmişse bilgi talep etme,
  3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar            çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. verileri aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini   

       isteme,

  1. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir   

sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  1. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın

giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 

           5.KVKK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

              

KAYZER BALONCULUK TİCARET TURİZM A.Ş.

 

E-mail: [email protected]

 

Adres: 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:20 Beytem Plaza Kat:1/1 Şişli / İstanbul / Türkiye

Rezervasyon

İletişim

Takip Edin

logo